Народна традиција-изборни предмет

Да бисмо сачували наш живот , да бисмо спречили одумирање многих важних елемената традицијске културе и њихов нестанак из праксе изабрала сам овај изборни предмет за други разред . Но, нисам ја ово смислила , већ  нас на то упозоравају стручњаци из области етнологије , фолклора , етнолингвистике , етномузикологије . Спречићемо то само тако да наше најмлађе нараштаје систематски усмерено уводимо у традицијске вредности кроз предмет Народна традиција . Оно што се постиже изучавањем традиције је и стицање свести о себи , свом месту у свету сличних и различитих .

 

Advertisements

Лепо писање-изборни предмет

Да бих код ученика развила сензибилитет за препознавање писма упоредо са развојем моторичких способности изабрала сам предмет Лепо писање . Притом се оспособљавају да читко и уредно пишу . Постоје у добро опремљеним књижарама свеске за лепо писање које су добродошле у свакодневном раду. Осим калиграфске обраде слова , ученици ће бити у прилици да преписују читаве текстове ,  као и да вежбају читање.